Επαφή | RSS | EN | DE | EL | ES | FR | IT | RU

Giggenbach ηφαίστειο

Τελευταία ανανενώση: 26 Νοεμβρίου 2022 10:25 GMT -
Submarine volcano -65 m / - 213 ft
New Zealand, Kermadec Islands, -30.04°S / -178.71°W
Current status: normal or dormant (1 out of 5)

Διαδραστικός χάρτης
Typical eruption style: δεν έχει καθοριστεί
Giggenbach ηφαίστειο εκρήξεις: unknown, no recent eruptions

Latest nearby earthquakes

Δεν πρόσφατους σεισμούς

Background

Giggenbach submarine volcano, named after volcano gas geochemist Werner Giggenbach, lies NW of Macauley volcano. The flat summit of the basaltic-to-dacitic volcano is cut by a 700-m-wide crater containing a central cone. The volcano reaches to within 65 m of the sea surface, and the summit is cut by numerous small explosion pits and craters. Much of the edifice is blanketed by dacitic pumice, and several edifice-collapse scarps cut its flanks. Large satellite cones are found on the ENE and SSW flanks, and a chain of eight small satellitic cones that fed recent andesitic-dacitic lava flows lies on the west flank. A large hydrothermal vent field was found within the summit crater.
---
Smithsonian / GVP volcano information


See also: Sentinel hub | Landsat 8 | NASA FIRMS

No news in this list.

Try our free app!
Volcanoes & Earthquakes - new app for Android
Android | iOS version

Περισσότερα για VolcanoDiscovery

Support us - Help us upgrade our services!

We truly love working to bring you the latest volcano and earthquake data from around the world. Maintaining our website and our free apps does require, however, considerable time and resources.
We need financing to increase hard- and software capacity as well as support our editor team. We're aiming to achieve uninterrupted service wherever an earthquake or volcano eruption unfolds, and your donations can make it happen! Every donation will be highly appreciated. If you find the information useful and would like to support our team in integrating further features, write great content, and in upgrading our soft- and hardware, please make a donation (PayPal or Online credit card payment).

Planned features:
  • Improved multilanguage support
  • Tsunami alerts
  • Faster responsiveness
Thanks to your past donations, these features have been added recently:
  • Design upgrade
  • Detailed quake stats
  • Additional seismic data sources
Download and Upgrade the Volcanoes & Earthquakes app to get one of the fastest seismic and volcano alerts online:
Android | IOS
Thank you!
Sources: VolcanoDiscovery / VolcanoAdventures and other sources as noted.
Use of material: Most text and images on our websites are owned by us. Re-use is generally not permitted without authorization. Contact us for licensing rights.
Volcanoes & Earthquakes
VolcanoDiscovery Home
Ηφαίστεια | Σεισμοί | Photos | News | App
Adventure & Study Travel
Tours to Volcanoes and Volcanic Areas: walking tours, photo tours, study tours
Tours & Dates | FAQ | About us
Get our newsletter!
Company info
Contact | Legal info | Terms & conditions
Follow us
Follow us on facebook Follow us on Instagram Follow us on Twitter Visit our Youtube channel
EN | DE | EL | ES | FR | IT | RU
VolcanoDiscovery GmbH, Germany, Reg. nr.: HRB 103744, EU Tax Id: DE 310 395 322 owned and created by
Dr. Tom Pfeiffer, volcanologist, volcano photographer, tour organizer member of
IAVCEI
Volcanological Society
Ecotourism Greece
Insured by R+V
VolcanoDiscovery © 2004- All Rights Reserved | Privacy - cookie settings