Επαφή | RSS | EN | DE | EL | ES | FR | IT | RU

Monthly / yearly earthquake reports: Monthly / yearly earthquake reports

Τελευταία ανανενώση: 30 Μαρτίου 2023 20:43 GMT-
τελευταιοί (σεισμοί)/τελευταίες (έκρηξεις) (2023) | 2022 | 2021 | αρχειοθέτησης
Thu, 30 Mar 2023, 18:00
Παγκόσμιος χάρτης που δείχνει σεισμούς άνω των 5.5 βαθμών τον Μάρτιο του 2023
Μετάβαση στις ημερήσιες αναφορές για τον Μάρτιο 2023: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Μάρτιο 2023
Περίληψη: 12 σεισμοί M6+, 132 σεισμοί M5+, 1093 σεισμοί M4+, 3760 σεισμοί M3+, 10531 σεισμοί M2+ (15528 συνολικά) Read all Wed, 1 Mar 2023, 00:24
Παγκόσμιος χάρτης που δείχνει σεισμούς άνω των 5.5 βαθμών τον Φεβρουάριο του 2023
Μετάβαση στις ημερήσιες αναφορές για τον Φεβρουάριο 2023: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Φεβρουάριο 2023
Περίληψη: 2 σεισμοί M7+, 14 σεισμοί M6+, 150 σεισμοί M5+, 1373 σεισμοί M4+, 4943 σεισμοί M3+, 11554 σεισμοί M2+ (18036 συνολικά) Read all Wed, 1 Feb 2023, 00:24
Παγκόσμιος χάρτης που δείχνει σεισμούς άνω των 5.5 βαθμών τον Ιανουάριο του 2023
Μετάβαση στις ημερήσιες αναφορές για τον Ιανουάριο 2023: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Ιανουάριο 2023
Περίληψη: 3 σεισμοί M7+, 7 σεισμοί M6+, 133 σεισμοί M5+, 1147 σεισμοί M4+, 3669 σεισμοί M3+, 7754 σεισμοί M2+ (12713 συνολικά) Read all
Try our free app!
Volcanoes & Earthquakes - new app for Android
Android | iOS version

Support us - Help us upgrade our services!

We truly love working to bring you the latest volcano and earthquake data from around the world. Maintaining our website and our free apps does require, however, considerable time and resources.
We need financing to increase hard- and software capacity as well as support our editor team. We're aiming to achieve uninterrupted service wherever an earthquake or volcano eruption unfolds, and your donations can make it happen! Every donation will be highly appreciated. If you find the information useful and would like to support our team in integrating further features, write great content, and in upgrading our soft- and hardware, please make a donation (PayPal or Online credit card payment).

Planned features:
  • Improved multilanguage support
  • Tsunami alerts
  • Faster responsiveness
Thanks to your past donations, these features have been added recently:
  • Design upgrade
  • Detailed quake stats
  • Additional seismic data sources
Download and Upgrade the Volcanoes & Earthquakes app to get one of the fastest seismic and volcano alerts online:
Android | IOS
Thank you!
Sources: VolcanoDiscovery / VolcanoAdventures and other sources as noted.
Use of material: Most text and images on our websites are owned by us. Re-use is generally not permitted without authorization. Contact us for licensing rights.
Volcanoes & Earthquakes
VolcanoDiscovery Home
Ηφαίστεια | Σεισμοί | Photos | News | App
Adventure & Study Travel
Tours to Volcanoes and Volcanic Areas: walking tours, photo tours, study tours
Tours & Dates | FAQ | About us
Get our newsletter!
Company info
Contact | Legal info | Terms & conditions
Follow us
Follow us on facebook Follow us on Instagram Follow us on Twitter Visit our Youtube channel
EN | DE | EL | ES | FR | IT | RU
VolcanoDiscovery GmbH, Germany, Reg. nr.: HRB 103744, EU Tax Id: DE 310 395 322 owned and created by
Dr. Tom Pfeiffer, volcanologist, volcano photographer, tour organizer member of
IAVCEI
Volcanological Society
Ecotourism Greece
Insured by R+V
VolcanoDiscovery © 2004- All Rights Reserved | Privacy - cookie settings